BELFOR Image
Nyt fra BELFOR Denmark
Det er med stolthed og en anelse ydmyghed, at vi nu kan kalde os for fuldstændigt integreret og fungerende som ét samlet BELFOR Denmark.
 
Der skal lyde en stor tak til alle vores dygtige medarbejdere. Både dem fra det tidligere SSG, og medarbejderne fra det tidligere BELFOR Danmark. Det er jeres fortjeneste, at virksomheden står så solidt som den gør, og at vi selv igennem hele sammenlægningen har kunne fortsætte med at levere den høje service og kvalitet til vores kunder.
 
Vi står nu overfor en sæson, som historisk plejer at være den travleste af alle – nemlig skybrudssæsonen. Vejret har dog i den seneste tid vist sig fra andre og nye sider. Vi oplever tørkeperioder i Danmark, mens vores kollegaer i Italien kæmper mod vandmasserne.
 
Og netop denne kontrast, viser med al tydelighed, styrken i vores internationale virksomhed. For når kollegaerne i andre lande pludselig står over for en katastrofe de ikke kan klare alene, så står vi sammen og bidrager alle med det vi kan. Vi har derfor sendt mandskab til Italien, som sammen med kollegaer fra hele norden hjælper i det katastroferamte område.
 
Du kan læse mere i historien ’Dagbog fra Italien’ hvor vores udsendte medarbejder fortæller om hans oplevelser fra de første dage.
 
Vi ved, at hvis katastrofen en dag rammer Danmark, så vil vores kollegaer gøre det samme for os. Dét er styrken ved at være en del af en global virksomhed. Og det er netop der styrken ligger i at være lokale, men globale.
 
Med ønsket om en rigtig god sommer til alle.
 
Dit BELFOR Team.
 
Præsentation af vores nye organisation
Vi har set meget frem til at begynde på vores nye hverdag, som én samlet enhed. Vi har arbejdet hårdt på at få organisationen på plads, så alle aspekter af vores forretning fremover kan drives så effektivt som muligt. Herunder kan du se hvordan vores overordnede organisation nu ser ud.
Image new organisation
Sammenlægningen har givet os flere ressourcer og kræfter over hele landet. For at få et bedre overblik over hvor BELFOR nu er til stede i Danmark, kan du se en oversigt over alle vores centre, og hvordan vores driftsorganisation er bygget op.
Image BELFOR Denmark Drift
Det er vigtigt for os, at vi også fremadrettet kan yde den bedste service til vores kunder. Vi har nu mange flere kræfter at trække på, og det skal selvfølgelig afspejles i den måde driften håndteres på.
 
”Forretningsmodellen i.f.t vores drift, er opbygget omkring den lokale forankring vi har rent geografisk i Danmark. Her er vi med sammenlægningen af de to virksomheder blevet endnu stærkere, med nu 14 lokationer, så vi altid kan sikre at kunderne kan få hurtig, og ikke mindst kvalificeret hjælp, både lokalt, men også på tværs af vores centre. Selv om vi er en del af en verdensomspændende organisation, vil vi stadig være lokalt funderet – global, but still local,” fortæller Driftsdirektør Torben Madsen, om den nye struktur.
Nye kollegaer er budt varmt velkommen
Image team
Integrationen mellem det daværende SSG og BELFOR Danmark, har for nogle af vores medarbejdere betydet en ny hverdag. Enkelte af vores centre er blevet slået sammen, og det har givet flere nye kollegaer, men også udvidet muligheden for hvilke typer af opgaver vi kan tilbyde vores medarbejdere.
 
Et af de centre der har nydt godt af sammenlægningen, er centret i Aalborg.
 
”Vi har fået 7 nye kollegaer, og det er på alle måder noget vi byder velkommen. Vi er rigtig glade for den udvidede kapacitet, og de muligheder det giver. Vi har sågar holdt en lille sommerfest, for at byde dem alle varmt velkommen, og det var en stor succes.
 
”Nu skal vi lige lære hinandens kompetencer og præferencer at kende, og så får vi opgaverne fordelt bedst muligt imellem os. Den ene af vores nye kollegaer meldte sig med det samme til at tage til Italien og hjælpe med oversvømmelserne der, og det viser jo tydeligt, at jo flere hænder vi er, jo mere kan vi favne,” fortæller Driftschef Axel Rasmussen.
 
”Der er også områder hvor vi har forskellige erfaringer med materialer og metoder, og jeg ser frem til at vi kan lære rigtig meget af hinanden. Vi har lidt udfordringer med at finde plads til bilerne, men udover det, er sammenlægningen kun positiv,” afslutter han.
Vi opruster til sommerens skybrud
Image BELFOR
Sommeren er over os, og vi har som altid oprustet vores mandskab, så vi kan rykke ud til vores kunder når sommerregnen for alvor falder.
 
Vi har mange års erfaring at trække på, når vi planlægger vores beredskab hen over sommeren, fortæller Martin Wamsler, der er Storskadedirektør. Derfor ved vi, at vi med vores beredskabsplan på plads, kan hjælpe de kunder der får brug for os. Det er vigtigt, at vi i disse situationer tager bedst muligt hånd om alle der rammes af de akutte skader, samtidig med at vi varetager alle de andre opgaver der kommer ind.
 
Selv når stormen raser, skal alle kunder tages godt i mod i vores vagtcentral, og derfor har vi en hel plan for hvordan vi håndterer situationen, så alle kunder får den mest optimale behandling.
 
Vores vagtcentral overvåger dagligt vejrmeldinger, og når der afgives varsel om f.eks. et kommende skybrud, så kontaktes beredskabsledelsen for en vurdering af situationen. Lederen af vagtcentralen og beredskabslederen træffer en fælles beslutning om, hvorvidt vi går i beredskab, ud fra informationer om begivenheden er lokal, regional eller landsdækkende. Hvis beredskabet aktiveres, nedsættes en kommandocentral hvortil alt kommunikation og beslutninger om udjævning af mandskab og materiel samles og effektueres ud i landet.
 
Når landet rammes af store hændelser som f.eks. skybrud, så er det uundgåeligt, at mange af vores kunder får brug for hjælp på samme tid.
 
Derfor har vi uddannet et korps af 'beredskabshjælpere' som er oplært i at kunne træde til i vagtcentralen, når de store hændelser rammer, og der bliver pres på telefonerne.
Dagbog fra Italien
Image BELFOR
Store områder i Italien har været ramt af massive regnskyl og i den forbindelse har nogle af vores BELFOR kollegaer fra Danmark været en tur dernede for at hjælpe.
 
”Vi ankom 10 mand i 5 biler til lidt af et syn,” fortæller vores udsendte medarbejder, i sine beretninger fra Italien.
 
”Vi blev sat på en stor opgave på en lokation, hvor vand og mudder stod i 2 meters højde. Selvom vi er erfarne skadeservicemedarbejdere, så er det første gang vi har været på en skade, hvor vandet har stået så højt. De første dage gik vi med en slamsuger, som spulede gulv og vægge og vi fik fjernet vandet. Nu venter der en enorm rengøringsopgave, og der er arbejde til det næste lange stykke tid, alene på denne lokation.
 
Trods lidt sproglige vanskeligheder, så kom vi ret hurtigt i gang med opgaverne. Vi går sammen med et team af folk fra forskellige lande, og har allerede nu fundet en god jargon. Vi skulle lige finde os til rette, men vi holdt humøret højt og motivationen oppe, selvom opgaven ved første øjekast så lidt uoverskuelig ud. Men med hjælp fra gode kollegaer fra hele verden, så er intet umuligt, når vi arbejder sammen om at løse opgaven.
 
Det er i situationer som denne, at vi virkelig kan mærke, at vi er en del af en international virksomhed, hvor man hjælper hinanden på tværs af landegrænser. Oven i det, så kommer vi hjem med erfaringer og oplevelser som vi kan trække på i vores daglige arbejde.
Affaldssortering er på plads på alle centre
Image BELFOR
Siden januar 2023 har der været indført nye lovpligtige retningslinjer for affaldssortering i den såkaldte Affaldsbekendtgørelse, der beskriver detaljerede regler for kommuner og private aktørers håndtering og sortering af affald.
 
I bekendtgørelsen står, at min. 60% af alt affald skal genanvendes, og det er derfor ekstraordinært flot, at vores genanvendelsesgrad ligger på over 70%, fortæller Mads Peacock, der er Projektchef og ansvarlig for håndteringen af de nye regler.
 
”Vi har valgt det der hedder en ’centermodel’, som betyder, at på alle de sager hvor vi transporterer affald hjem på centrene, sorterer vi affaldet i 8 forskellige fraktioner inden det kommer til centret. Her bliver det så fordelt ud i de korrekte containere med plast, gips, træ, metal osv.
 
”Den grundige sortering betyder, at vi har opnået en rigtig flot genanvendelsesprocent på over 70%, og det kan vi godt være stolte af. Vi har forpligtet os til at leve op til at være så bæredygtige som overhovedet muligt, og med disse nye retningslinjer viser det sig, at vi løfter opgaven bedre end vi havde turde håbe på. En stor del af forklaringen ligger i, at vores medarbejdere har taget så godt imod det.
 
”Vi kan konstatere, at jo flere sager vi har sorteret på, jo større kan vores genanvendelsesgrad blive. Det handler simpelthen om øvelse og om at lave nogle nye gode rutiner for medarbejderne.
 
”Affaldshåndteringspolitikken har vist sig også at være en stor hjælp for vores kunder, fordi de på den måde bliver opmærksomme på, om de også opfylder deres egne målsætninger om at være så grønne som muligt.
 
”Et vigtigt nøgleord hertil er gennemsigtighed. Som noget nyt, kan vi nu dokumentere den enkelte sags genanvendelsesgrad, og på den måde kan både vi og vores kunder følge med i udviklingen. Her ser vi tydeligt hvor meget vi formår at genanvende af de forskellige fraktionstyper, samt hvilke fraktioner der måske stadig driller os lidt,” fortæller Mads Peacock.
 
Contact   |   Website